Digiqole ad

Konkurs: Tre vende të lira pune në QKMF- Suharekë

 Konkurs: Tre vende të lira pune në QKMF- Suharekë

Komuna e Suharekës, përkatësisht Drejtoria për shëndetësin dhe mirëqenje sociale ka shpallur konkurs për tre vende të lira të punës

Në konkurs kërkohen dy mjek/e të praktikës së përgjithshme dhe një teknik i rentgenit në QKMF Suharekë

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë:

-Diplomën përkatëse për shkollimin e kryer

-Vërtetimin mbi stazhin e kryer

-Licencën e Punës

-Çertifiaten e Lindjes

-Fotokopjen e Letërnjoftimit

-Çertifikaten e gjendjes shëndetësore

-Çertifikaten që ndaj tij/saj nuk zhillohen hetime

Digiqole ad

Të ngjashme