• 16/06/2021
Digiqole ad

Këto janë projektet e realizuara në fshatin Bllacë gjatë vitit 2020

 Këto janë projektet e realizuara në fshatin Bllacë gjatë vitit 2020

Kryetari i fshatit Bllace z.Hajrush Suka, përmes një postimi në facebook ka njoftuar për projektet e realizuara në fshatin Bllacë gjatë vitit 2020


“Investimet dhe Projektet e Realizuara gjatë vitit 2020 në Fshatin Bllacë

1.Ndërtimi i rrugëve lokale =1158 m
2.Rehabilitimi i ujësjellsit në lagjen SUKA dhe BAJRAKTARI =3312 m Në lagjen SUKA, prej 6 segmenteve te ujesjellsit, 5 prej tyre janë funksionale, ndersa ne lagjen BAJRAKTARI , te 2 segmentet janë funksional
3.Rregullimi i Kanalizimit =970 m
4.Riparim Kanalizimeve =240 m
5.Ndriqimi Publik =9192 m
6.Këndi i Lojrave për femijë S=500 m2
7.Largimi dhe Pastrimi i Deponive ilegale, S=70.000 m 2
8.Ndertimi i Paslestres Sportive për Shkollë
9.Fillimi i Ndertimit të Kullës (UCK)
10.Rregullimi i Fushes Sportive ( oborr të Shkolles )

  1. Ndërtimi i 2 shtëpive për 2 familje nevojtare
    (Ndërtuar nga Organizata ,, Jetimat e Ballkanit ”
  • Komuna =Bashkëfinancim )
  1. Hapja e Pusit për furnizim me ujë- Ambulanten e Fshatit
  2. Rregullimi i Nënstacionit për Autobus!,,,

Digiqole ad

Të ngjashme