Digiqole ad

Drejtoria e Shëndetësisë në Suharekë hap konkurs për një mjek/e Specialist/e të Gjinekologjisë

 Drejtoria e Shëndetësisë në Suharekë hap konkurs për një mjek/e Specialist/e të Gjinekologjisë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale ka hapur konkurs pune për një mjek/e Specialist/e të Gjinekologjisë.

“Në bazë të nenit 8-të paragrqafit 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr-03/L-212, nenit 4 par.2 të Udhëzimit Administrativ(MPMS)nr.07/2017 për rregullimin e Precodurave të Konkursit në Sektorin Publik, Autorizimit të Kryetarit Komunës,01-Nr.016-4085 të datës 18.01.2021, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale hapë konkurs pune për një mjek/e Specialist/e të Gjinekologjisë” njofton Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale.

Kandidatët që konkurojnë duhet të sjellin këto dokumente:

  • Diplomën e Fakulteti i Mjekësisë,Spec.i Gjinekologjisë.(diplomën)
  • Diploma e noterizuar
  • Licencën e punës
  • Certifikatën en lindjës
  • Fotokopjën e Letërnjoftimit
  • Certifikatën e gjendjes shëndetësore
  • Certifikatë që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetime

SuharekeExpress

Digiqole ad

Të ngjashme