Digiqole ad

Sot mbahet mbledhja e Asamblesë me këtë rend dite

 Sot mbahet mbledhja e Asamblesë me këtë rend dite

Sot me dt 26.02.2021 do të mbahët mbledhja e 2, (dytë) e rregullt për vitin 2021, e Kuvendit të Komunës në Suharekë, me këtë: Rend Dite:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

2. Shqyrtimi i projekt-vendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e konkurimit të hapur për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës publike

3. Shqyrtimi i projekt-vendimit për dhënen e pelqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës publike

4. Shqyrtimi i projekt-vendimit për bartjen e mjeteve vetanake të realizuar në vitin 2019 dhe vitin 2020 për shfrytëzim në vitin 2021

5. Njoftim për planifikimin e planit të prokurimit për vitin 2021

6. Raporti vjetor i zyrës së prokurimit për kontratat e nënshkruara publike për vitin 2020

7. Pyetje dhe përgjigjje;

Mbledhja mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës në Suharekë.

Digiqole ad

Të ngjashme