• 25/07/2021
Digiqole ad

Gjatë vitit 2019 në Suharekë u akuzuan 1228 persona dhe u dënuan 789 prej tyre

 Gjatë vitit 2019 në Suharekë u akuzuan 1228 persona dhe u dënuan 789 prej tyre

Sipas një raporti të siguruar nga SuharekaOnline lidhur me të dhënat statistikore për personat madhorë të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019 nga Gjykata Themelore në Prizren – dega në Suharekë tregon punën e kësaj dege.
Të dhënat për personat madhorë ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të  kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit, të shqiptuar për kryerësit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky raport, në Gjykatën Themelore Prizren – dega në Suharekë në vitin 2019 ishin të akuzuar 1228 persona madhorë.

Nga ata 1182 ishin të gjinisë mashkullore, 46 të gjinisë femrore, 1226 persona të nacionalitetit shqiptar, 1 serb dhe 1 turk, shkruan SuharekaOnline.

Sipas një raporti të siguruar nga SuharekaOnline lidhur me të dhënat statistikore për personat madhorë të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019 nga Gjykata Themelore në Prizren – dega në Suharekë tregon punën e kësaj dege.
Të dhënat për personat madhorë ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të  kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit, të shqiptuar për kryerësit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky raport, në Gjykatën Themelore Prizren – dega në Suharekë në vitin 2019 ishin të akuzuar 1228 persona madhorë.

Nga ata 1182 ishin të gjinisë mashkullore, 46 të gjinisë femrore, 1226 persona të nacionalitetit shqiptar, 1 serb dhe 1 turk, shkruan SuharekaOnline.

Në Laboratorin “RIOLAB” në Suharekë bëhen testimet për COVID-19, Licencuar nga Ministria e ShëndetësisëTESTE PËR COVID-19. I LICENCUAR NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Nga 1228 të akuzuarit 789 janë dënuar, prej tyre 760 meshkuj dhe 29 femra.

Personat janë dënuar kryesisht për komunikacion – 567, qështje ekonomike -162, rendi dhe qetësia publike -31.

Shumica e masave të dënimit janë me gjobë – 664, masa mbrojtëse pa denim-38, masa edukuese-36 dhe qortim-22.

Të ngjashme