Digiqole ad

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK 2020-2028)

 Plani Zhvillimor Komunal (PZHK 2020-2028)

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK 2020-2028)

Drejtoria e Urbanizmit dhe e Planifikimit Hapsinor së bashku me Keshillin e Eksperteve, Ekipin Komunal për planifikim dhe Kompaninë Konsulente “Insi”, pas perfundimit të diskutimeve publike, sot ka shqyrtuar kërkesat e qytetareve për Planin Zhvillimor Komunal 2020-2028.
Pjesë e takimit ka qenë edhe kryetari i Komunës z.Bali Muharremaj.
Janë 88 kërkesa që janë parashtruar gjatë kësaj periudhe të konsultimit publik.Komisioni sot ka filluar shqyrtimin e tyre.

Digiqole ad

Të ngjashme