Digiqole ad

Komuna e Suharekës: Konkurs për 10 vende të lira të punës

 Komuna e Suharekës: Konkurs për 10 vende të lira të punës

Komuna e Suharekës ka shpallur konkurs për 10 vende të lira në Arsim.

Kushtet: Per keto vende te lira të punës të shpallura në konkurs kerkohet përgatitja adekuate

 profesionale sipas normativit UA-MASHT nr.07/2017.

 Dokumentacioni i nevojshem per konkurrim:

 •Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilên e plotëson kandidati

 • Diploma e shkalles se kualifikimit ose certifikata në vend te diplomés e cila nuk duhet te jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ).

 Ekstrakti i Lindjes

 Letérnjoftimin (fotokopje)

 Deshmia e përvojës së punês në arsim, (nëse ka)

 Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT(nese ka)

Më poshtë mund ta shkarkoni komplet dokumentin e konkursit dhe të njoftoheni për pozitat e lira.
Shkarko Konkursin KËTU

Digiqole ad

Të ngjashme