Digiqole ad

Lista e ngushtë- Kandidatët për psikolog dhe administratorë në Shkolla

 Lista e ngushtë- Kandidatët për psikolog dhe administratorë në Shkolla

Komisioni Perzgjedhes për zhvillimin e procedurave pēr themelimin e mardhënies së punës në baze të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05 nr. 1462 të datës 16.09.2020, perpilon listën e ngusht të kandidatëve të cilët do ti nënshtrohen testit me shkrim me datë: 23.10. 2020, në ora 10:00 dhe 11:00 në Sallen e Bordit të komunës.

Digiqole ad

Të ngjashme