Digiqole ad

Komuna Suharekë shpall konkurs për 5 punëtorë

 Komuna Suharekë shpall konkurs për 5 punëtorë

Komuna e Suharekës-Drejtoria  per Administratē shpall konkurs për: Pesë (5) Sigurim fizik të objekteve të Komunës (Rojtar)

Kohezgjatja e kontrates 120 (njiqind e njezet) ditë (4) muaj

Paga: 280 Euro Bruto

Kualifikimi: Shkolla e meme

Detyrat dhe pergjegjesitë:

1. Bën  sigurimin fizik të godinave dhe hapsirave (oborrin e Komunes)

2.Pret dhe informon vizitoret e Komunës pas orarit te punes

. Ndalon hyrjen e personave të pa autorizuar dhe te pa deshiruar

4. Bene mirembajtjen ,kontrollin.pastrimin e oborrit nga mbeturinat, ujit kopshtet

barin, kintrollon dritat dhe mer masat per mbrojtjen e objekteve nga fatkeqesite natyrore

(uji zjarri et)

Ben punë te tjera shtesë me kërkesë të shefit -Drejorit.


Shkarko shpalljen e konkursit: https://kk.rks-gov.net/suhareke/wp-content/uploads/sites/30/2020/10/Shpallje-Publike-5-Sigurim-Fizik-të-objekteve-të-Komunës-Rojtar-2020.pdf

Digiqole ad

Të ngjashme