• 05/08/2021
Digiqole ad

Publikohen rezultatet e konkursit për punëtorët shëndetësorë në Suharekë

 Publikohen rezultatet e konkursit për punëtorët shëndetësorë në Suharekë

Bazuar ne rezultatet e intervistes së konkursit të datës 04.12.2020 për vendet e punes:

Dy (2) Doktor/e të Mjekesise në QKMF, në Suhareke dhe Nje (1) teknik/e te Radiologjisë ne QKMF ne Suharekë, rezultatit te testit me shkrim mbajtur me daten 25.01.2021 dhe atij me goje mbajtur me date: 28.01.2021 Komisioni shpalle keta rezultate :

1. Kandidatet per poziten: Dy(2) Doktorrë të mjeksisë në QKMF , ne Suhareke

I. Dr. Rrustem Musaj gjithsejtë 356 pike

2. Dr. Dr. Valmira Kokollari gjithsejtë 340 pike

3. Dr. Sehare Perzhaku gjithsejtë : 359 pike

4. Dr.Egzona Kafexholli gjithsejtë : 344 pikë

5. Dr.Genc Berisha gjithsejtë : 338 pikë 6. 1)r. Drenushe Cashi gjithsejtë : 334 pike

7. Dr.Jetmir Sopa gjithsejtë 369 pike

Kandidatët për poziten Një( 1 ) Teknik/e të Radiologjise në QKMF në Suharekë

1. Shefkije Bajraktari – gjithsejtë: 323 pike

2. Endrit Kallaba – gjithsejtë: 315 pike

3. Demush Hoti nuk kalon testin me shkrim:

Në bazë të rezultateve të testit me shkrim dhe intervistës me gojë për pozitën A. Dy(2 )Doktorë të Mjeksisë në QKMF në Suharekë pranohen

Dr.Jetmir Sopa me 369 pikë dhe Sehare Përzhaku me 359 pikë, Ndërsa për vendin e pun, Një Teknik/e të Radiologiisë në QKMF në Suharekë, me 323 pikë pranohet SHEFKIJE Bakaktari

Të ngjashme