• 20/06/2021
Digiqole ad

Komuna e Suharekës shpall konkurs për një vend të lirë pune

 Komuna e Suharekës shpall konkurs për një vend të lirë pune

Bazuar në nenin 68. Paragrafi 1, të Ligjit nr.06/L — 114 Për Zyrtarët Publikë, Zyra e Personelit e Komunës së Suharekës:
NJOFTON
Të interesuarit, se Komuna e Suharekës, ka bërë publikimin e konkursit për vendin e lirë të punës në Drejtorinë për Administratë në Suharekë si në vijim:

REKLAMË
  1. Vozitës — një (1) pozitë;
    Kandidatët e interesuar për këtë pozitë mund të aplikojnë prej datës 15.06.2021 deri më 29.06.2021. Të gjitha detajet tjera janë të paraqitura në konkursin e shpallur në Web faqen e komunës në linkun; https://kk.rks-gov.net/suhareke/ dhe në linkun e Ministrisë së Punëve të Brendshme — DMZP https://konkursi.rks-gov.net. Për çdo informatë tjetër mund të drejtoheni në Zyren e Personelit të komunës së Suharekës zyra Nr-16 ose në tel: 029-271-143
Digiqole ad

Të ngjashme