• 16/06/2021
Digiqole ad

Komuna e Suharekës shpenzoi afër 55 mijë euro në karburant për vetura

 Komuna e Suharekës shpenzoi afër 55 mijë euro në karburant për vetura

Në shpenzimet e periudhës janar-dhjetor 2019 sipas njësive buxhetore dhe kodeve ekonomike të Komunës së Suharekës, figurojnë edhe shpenzimet për dreka zyrtare, telefoni mobile dhe karburante për vetura.
Në total për vitin 2019 Komuna e Suharekës ka shpenzuar 54,648.90 € për karburant për vetura.

Njësia Karburant per vetura
Zyra e kryetarit  €                                                                                                       –  
Administrata  €                                                                                        30.430,53
Inspeksioni  €                                                                                                       –  
ZYRA E KUVENDIT KOMUNA  €                                                                                                       –  
Buxhet dhe Financa  €                                                                                                       –  
Sherbime Publike  €                                                                                          5.183,03
ZKK  €                                                                                                       –  
Bujqesia  €                                                                                                       –  
Kadastri  €                                                                                                       –  
Planifikimi Urban – Urbanizmi
Administrata Shendetesi  €                                                                                                       –  
Sherbimet Sociale  €                                                                                          1.471,67
SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR (QKMF)   €                                                                                        16.913,02
Sherbimet Kulturore  €                                                                                                       –  
Administrata e Arsimit  €                                                                                                54,36
Arsimi Fillor Suhareke  €                                                                                              581,57
Arsimi i Mesem  €                                                                                                14,72
TOTAL  €                                                                                        54.648,90
Raportin e Shpenzimeve të Komunës së Suharekës për periudhën Janar – Dhjetor 2019 mund ta gjeni KËTU.

SuharekaOnline

Digiqole ad

Të ngjashme