• 25/07/2021
Digiqole ad

LDK në Suharekë: Ndërtimet ilegale vazhdojnë, Bali Muharremaj heshtë!

 LDK në Suharekë: Ndërtimet ilegale vazhdojnë, Bali Muharremaj heshtë!

Ky është reagimi i plotë i bërë në Facebook:

Ndërtimet ilegale vazhdojnë, Bali Muharremaj heshtë!

Në trekendëshin Suharekë – Reshtan – Semetisht, respektivisht tek Ura e Reshtanit, po bëhet ndërtimi i objektit nga një investitori privat ku dëri më tani nuk ka asnjë reflektim nga përgjegjësit e komunës sonë kundër këtij ndërtimi të egër. Ndërtimi objektit në fjalë kalon nëpër parcelen kadastrale 111-0 ZK Reshtan e cila figuron e regjistruar në emër Pronë Shoqërore Ujërat dhe një ndërtim i tillë është i ndaluar pa lejen e organit kompetent. Interesi i anshëm i Bali Muharremajt ka bërë që deri më tani mos të ndikoj askush në ndaljen e punimeve në këtë pjesë.

Të ngjashme