Gjinoci ka zgjedhur kryetarin e ri Salih Sallahu


Komisioni Komunal i formuar nga Asamblea Komunale e Suharekës ka vazhduar punën e tij.

Dje në fshatin Gjinoc, ata e kanë mbikqyrur procesin e zgjedhjes së kêtij Këshilli, i cili për 4 vite do t’a udhëheq fshatin.

Këshillat e fshatrave po vazhdojnë të zgjedhen tutje, në secilin fshat të Komunës së Suharekës.

Hapsirë Reklamuese

Gjinoc:

Kryetar: Salih Sallahu, Nënkryetar: Qamil Haziraj, Sekretar: Arben Hamzaj

Anëtarët e Këshillit:1. Arlind Hajdaraj, 2. Sylë Zenelaj, 3. Salih Sallahu, 4. Genita Rexhepaj, 5. Qamil Haziraj, 6. Arben Hamzaj, 7. Behar Sallahu