Këto janë shpenzimet e Komunës së Suharekës për muajin Shtator

ZYRA E KRYETARIT Muharremaj për muajin Shtator në total ka shpenzuar 15.664.01 Euro
Zyra e kryetarit Muharremaj ka blerë mobile në vler prej 866.00 Euro.
Kryetari Muharremaj për muajin Shtator ka shpenzuar në telefon 392.72 Euro.

SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR, në total kanë shpenzuar 121,786.28 Euro.
Vetëm për telefoni mobile kanë shpenzuar 307.10 Euro
Karburant për vetura kanë shpenzuar 2,640.42 Euro, kurse për mirmbajtje dhe riparim të veturave kanë shpenzuar 4.581,90 Euro

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL në total ka shpenzuar 9,497.33
Për Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare ) ka shpenzuar 330.00 Euro

Kto janë të gjitha shpenzimet për muajin Shtator 2020: